Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer gelijk zijn. Bij het terugvinden van de juiste balans is het paard de beste feedbackgever!

 

Waarom worden paarden ingezet bij het coachen?

Jij als kuddegenoot

Een paard is een kuddedier. Bij paarden is heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid van levensbelang. Onduidelijkheid in je gedrag en contact wordt door het paard als onveilig ervaren. Daarom ben jij als kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet, ook onveilig. Hier zal een paard op reageren. Een paard wil dat jij als een kuddegenoot a zegt, a voelt en a doet (en het paard gaat je hierbij helpen).

Emotionele veiligheid

Paarden zijn erg vergevingsgezind. Ze zullen op elke situatie oordeelloos contact met je maken (vanuit het hier en nu). Dit zorgt voor een emotioneel veilige omgeving wat de ruimte geeft om te onderzoeken en te leren.

Feedbackgever

Het moment dat er onder de sessie bewustwording komt waaruit gedragsverandering ontstaat, zal het paard hier direct anders op reageren. Zo kan je ervaren wat verandering van het eigen gedrag bij de anderen teweegbrengt.

Natuurlijke manier

Tijdens de sessie komen in de omgang met paarden allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen, op een natuurlijke manier aan de orde.

 Hierbij kan je denken aan de volgende onderwerpen: non-verbale

communicatie, omgaan met problemen/ obstakels, leiderschap, samenwerking verantwoordelijkheid, sociale vaardigheden, grenzen aangeven etc.

Lichaamstaal

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal. Daarom is een paard erg gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander/jou als deelnemer. Omdat paarden hier altijd en meteen op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij je bewustwording van je lichaam en geest. Ze helpen je hierbij om de focus te houden bij het 'hier en nu' en voor de toekomst.

Out of the box

De sessie vind plaats in de leefomgeving van het paard (buiten in de natuur). Dit zorgt voor een andere omgeving dan je gewend bent. Je wordt hierdoor letterlijk uit je comfortzone gehaald. Dit nodigt uit om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse manier naar jezelf te kijken. Dit zorgt voor nieuwe inzichten die je mee kunt nemen naar je eigen omgeving.

_9DS8325.jpg